Finlands officiella statistik

Hälso- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering

Producent:
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Uppgifter: Hälso- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering
thl.fi
Statistikkalendarier
thl.fi
Beskrivning: THL samlar årligen in uppgifter om den offentliga och privata hälso- och sjukvårdens utgifter och finansiering. Uppgifterna bygger på begrepp och klassificeringar i OECD:s system för hälsoräkenskaper (SHA, System of Health Accounts). Uppgifterna för statistiken över hälso- och sjukvårdens utgifter och finansiering samlas in från olika statistikdokument, register, verksamhetsberättelser, bokslut och andra motsvarande källor. Uppgifterna uppdateras en gång om året på våren.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: hälso- och sjukvård, kostnader, utgifter, hälso- och sjukvårdskostnader.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Hälso- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering [e-publikation].
Helsinki: Institutet för hälsa och välfärd (THL) [hänvisat: 26.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thkura/index_sv.html