Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2021, juni

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), januari 2021

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 108,0 105,9 106,7 1,3 0,0
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 106,4 90,2 103,5 -0,1 0,9
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     101,5 6,5 -12,3
C TILLVERKADE VAROR 104,2 102,8 103,5 1,4 -0,6
10 Livsmedel 101,2 106,1 102,6 0,8 2,4
11 Drycker 115,9 114,7 115,4 1,4 1,5
13 Textilvaror 107,5 101,2 103,2 0,9 -0,1
14 Kläder 112,3 95,9 97,3 -1,7 -4,6
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 110,3 107,9 110,1 1,5 3,1
17 Papper och pappersvaror 85,4 100,2 89,1 -1,1 -4,5
171 Massa, papper och papp 81,9 98,1 85,4 -1,5 -5,8
172 Varor av papper eller papp 97,9 103,5 99,8 -0,3 -1,4
20 Kemikalier och kemiska produkter 100,9 101,0 100,9 1,2 -2,2
22 Gummi- och plastvaror 100,6 97,3 98,8 1,0 -1,7
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 101,1 102,5 101,4 -0,8 -2,1
24 Metaller 111,1 107,5 110,0 3,9 5,6
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 110,2 99,7 107,1 1,4 -0,1
26 Datorer, elektronikvaror och optik 101,0 94,2 94,6 0,1 -2,7
27 Elapparatur 100,5 100,8 100,9 0,8 -0,3
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 104,3 102,9 103,5 0,3 0,3
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 110,1 94,7 95,9 0,4 1,4
31 Möbler 110,4 103,7 107,9 -0,1 0,6
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater     106,1 -0,5 -0,5
35 El, gas, värme och kyla 115,6 160,1 118,5 5,8 18,8
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     103,8 2,6 2,5

Källa: Producentprisindex 2021, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 26.02.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. januari 2021, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), januari 2021 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/01/thi_2021_01_2021-02-26_tau_011_sv.html