Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2021, maj

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
07-09/2019 10-12/2019 01-03/2020 04-06/2020 01-06/2020 06/2020
Fabriksindustri (17, 20-21, 24-30) -1,1 1,5 -6,0 -16,8 -11,3 -11,8
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 3,2 -9,5 -13,3 -23,6 -18,3 -22,6
Kemisk industri (20-21) -5,9 3,2 4,4 -9,6 -2,7 -11,6
Metallindustri (24-30) -1,6 5,0 -5,4 -15,8 -10,5 -8,3
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan

Källa: Industrins orderingång 2020, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi Haavisto 029 551 3341, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.8.2020

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. juni 2020, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2020/06/teul_2020_06_2020-08-10_tau_001_sv.html