Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2021, november

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
04-06/2019 07-09/2019 10-12/2019 01-03/20 01-03/2020 03/2020
Fabriksindustri (17, 20-21, 24-30) -0,2 -1,1 1,5 -5,6 -5,6 -9,3
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) -4,0 3,2 -9,5 -13,0 -13,0 -6,1
Kemisk industri (20-21) 8,1 -5,9 3,2 4,4 4,4 9,6
Metallindustri (24-30) -0,3 -1,6 5,0 -4,8 -4,8 -13,9
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan

Källa: Industrins orderingång 2020, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi Haavisto 029 551 3341, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 8.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. mars 2020, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2020/03/teul_2020_03_2020-05-08_tau_001_sv.html