Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2021, maj

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
03-05/2019 06-08/2019 09-11/2019 12/19-02/20 01-02/2020 02/2020
Fabriksindustri (17, 20-21, 24-30) 2,3 -2,5 -8,5 8,3 -3,2 -4,9
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) -3,2 2,3 -8,4 -13,6 -16,5 -23,8
Kemisk industri (20-21) 5,6 -0,8 2,7 0,4 2,3 -4,0
Metallindustri (24-30) 3,8 -4,5 -10,6 17,6 0,6 1,8
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan

Källa: Industrins orderingång 2020, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi Haavisto 029 551 3341, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. februari 2020, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2020/02/teul_2020_02_2020-04-09_tau_001_sv.html