Liitekuvio 3. Kokonaishedelmällisyysluku kunnittain vuosilta 2008–2012

Liitekuvio 3. Kokonaishedelmällisyysluku kunnittain vuosilta 2008–2012

Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 12.4.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Syntyneet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2391. 2012, Liitekuvio 3. Kokonaishedelmällisyysluku kunnittain vuosilta 2008–2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.8.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/synt/2012/synt_2012_2013-04-12_kuv_003_fi.html