Tabellbilaga 4. Finländska dotterbolag utomlands efter näringsgren år 2019

  Antal anställda 1) Personalkostnader (miljoner euro) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (miljoner euro) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Primärproduktion, utvinning av mineral (A och B) 2 955 121,4 129,2 2 324,4 60
Tillverkning (C) 397 728 20 058,0 2 852,4 113 978,6 2 171
Försörjning av el, gas och vatten (D och E) 7 481 377,4 604,2 7 112,7 108
Byggverksamhet (F) 25 208 1 312,1 106,6 4 323,4 195
Handel (G) 52 248 2 473,0 349,5 37 861,8 1 143
Transport och magasinering (H) 5 216 158,1 46,8 834,7 109
Hotell- och restaurangverksamhet (I) 5 029 179,7 24,6 556,8 128
Informations- och kommunikationsverksamhet (J) 25 792 1 503,2 67,1 3 614,2 467
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 33 179 3 391,5 202,5 22 509,2 214
Fastighets- och uthyrningservice, resetjänster och andra stödtjänster (L, M och N) 29 913 1 332,5 405,8 7 629,8 761
Utbildning, vård och omsorg, sociala och andra tjänster (P, Q, R och S) 1 035 39,6 4,2 184,2 34
Alla näringsgrenar totalt 585 784 30 946,6 4 792,9 200 929,8 5 390
1) Årsmedelvärde

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Laakko 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 29.4.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2019, Tabellbilaga 4. Finländska dotterbolag utomlands efter näringsgren år 2019 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2019/stu_2019_2021-04-29_tau_004_sv.html