Liitetaulukko 1. Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla maaryhmittäin 2019

  Henkilöstön lukumäärä 1) Henkilöstömenot (miljoonaa euroa) Bruttoinvestoinnit aineelliseen käyttöomaisuuteen (miljoonaa euroa) Liikevaihto (miljoonaa euroa) Yritysten lukumäärä
EU 15 -maat pl. Suomi 188 751 14 643,1 1 990,1 85 035,0 1 969
EU 28 -maat pl. EU 15 -maat 107 094 2 711,3 637,0 18 090,1 1 274
EU:n ulkopuolinen Eurooppa 64 765 2 623,5 580,1 28 240,5 767
Aasia ja Oseania 135 425 4 316,8 697,8 32 601,2 784
Pohjois-Amerikka 49 051 5 562,4 661,7 30 102,7 319
Keski- ja Etelä-Amerikka 34 261 845,7 211,0 5 659,6 175
Afrikka 6 437 243,7 15,2 1 200,6 102
Kaikki maaryhmät yhteensä 585 784 30 946,6 4 792,9 200 929,8 5 390
1) Vuoden keskiarvo

Lähde: Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna-Maija Laakko 029 551 3640, tytaryhtiot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 29.4.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4866. 2019, Liitetaulukko 1. Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla maaryhmittäin 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/stu/2019/stu_2019_2021-04-29_tau_001_fi.html