Tabellbilaga 4. Finländska dotterbolag utomlands efter näringsgren år 2017

  Antal anställda 1) Personalkostnader (miljoner euro) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (miljoner euro) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Primärproduktion, utvinning av mineral (A och B) 2 162 83,8 45,3 1 604,9 38
Tillverkning (C) 368 400 18 401,8 2 399,6 100 559,9 2 177
Försörjning av el, gas och vatten (D och E) 6 988 269,4 543,0 4 241,6 103
Byggverksamhet (F) 25 563 1 221,9 42,7 4 454,4 166
Handel (G) 55 369 2 336,5 259,6 34 831,3 1 089
Transport och magasinering (H) 6 680 158,6 79,9 729,0 91
Hotell- och restaurangverksamhet (I) 3 647 157,3 8,9 450,6 100
Informations- och kommunikationsverksamhet (J) 27 700 1 415,6 212,3 4 561,8 436
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 9 733 888,4 36,3 7 937,1 165
Fastighets- och uthyrningservice, resetjänster och andra stödtjänster (L, M och N) 27 287 1 234,5 515,7 6 845,8 676
Utbildning, vård och omsorg, sociala och andra tjänster (P, Q, R och S) 684 19,9 6,9 120,9 28
Alla näringsgrenar totalt 534 213 26 187,7 4 150,2 166 337,2 5 069
1) Årsmedelvärde

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Laakko 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2017, Tabellbilaga 4. Finländska dotterbolag utomlands efter näringsgren år 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2017/stu_2017_2019-05-29_tau_004_sv.html