Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 3.6.2015

Suomalaiset yritykset ulkomailla: lähes 4800 tytäryhtiötä 125 maassa vuonna 2013

Tilastokeskuksen tietojen mukaan suomalaiset yritykset harjoittivat liiketoimintaa 4773 tytäryhtiöissä 125 maassa vuonna 2013. Henkilöstön määrällä mitattuna tytäryhtiötoiminta ulkomailla keskittyi Eurooppaan ja Aasiaan. Henkilöstöä oli ulkomailla yhteensä vajaat 528 000 henkilöä, joista vajaa kolmannes työskenteli EU 15 -maissa, vajaa neljännes Aasiassa ja Oseaniassa ja vajaa kuudennes EU 28 -maissa. Yksittäisistä maista eniten henkilöstöä oli Ruotsissa, Kiinassa, Venäjällä ja Intiassa. Tiedot perustuvat yrityksiltä kerättyihin tietoihin.

Henkilöstö tytäryhtiöissä ulkomailla maaryhmittäin vuonna 2013

Henkilöstö tytäryhtiöissä ulkomailla maaryhmittäin vuonna 2013
Kuvion korjaus 25.6.2015;. EU-28 pl. EU-15 (Oli ennen EU-27 pl.EU-15)

Suomalaiset tytäryhtiöt työllistivät eniten henkilöstöä EU 15 -maissa, yhteensä vajaat 163 600 henkilöä. Henkilöstön lukumäärän mukaan suurimmat toimialat EU 15 -maissa olivat kone- ja metallituoteteollisuus, 34 060 henkilöä, ja paperiteollisuus, 24 530 henkilöä. Toiseksi eniten henkilöstömäärällä mitattuna suomalaisia tytäryhtiöitä oli Aasiassa ja Oseaniassa, yhteensä runsaat 123 740 henkilöä. Aasiassa ja Oseaniassa eniten henkilöstöä työllistivät elektroniikka- ja sähköteollisuus, 54 770 henkilöä, sekä kone- ja metallituoteteollisuus, 36 160 henkilöä. EU 28 –maissa (pl. EU 15) henkilöstön lukumäärä oli vajaat 84 950 henkilöä ja suurimmat toimialat tukku- ja vähittäiskauppa, 14 290 henkilöä, sekä elektroniikka ja -sähköteollisuus, 12 200 henkilöä. Yksittäisistä maista henkilöstöä oli eniten Ruotsissa (65 380 henkilöä), Kiinassa (58 620 henkilöä), Venäjällä (46 320 henkilöä) ja Intiassa (37 600 henkilöä). Teollisuuden toimiala oli merkittävin työllistäjä suomalaisissa yrityksissä ulkomailla. Eniten henkilöstöä oli elektroniikka- ja sähköteollisuuden toimialojen tytäryhtiöissä, 115 290 henkilöä, sekä kone- ja metalliteollisuuden toimialojen tytäryhtiöissä, 109 010 henkilöä.

Tytäryhtiöt ulkomailla investoivat aineelliseen pääomaansa bruttomääräisesti yhteensä vajaat 4,6 miljardia euroa. Investoinneista 76 prosenttia tehtiin Euroopassa ja 15 prosenttia Aasiassa ja Oseaniassa. Euroopassa investoinnit keskittyivät teollisuuden toimialoille, yhteensä runsaat 1,2 miljardia euroa. EU-maissa eniten investoi paperiteollisuus, 365 miljoonaa euroa, ja EU:n ulkopuolisissa Euroopan maissa sähkö-, kaasu- ja vesihuolto, 517 miljoonaa euroa. Aasiassa ja Oseaniassa investoinnit keskittyivät elektroniikka- ja sähköteollisuuteen, 400 miljoonaa euroa, ja kone- ja metalliteollisuuteen, 104 miljoonaa euroa. Yksittäisistä maista investointeja tehtiin eniten Venäjällä, yhteensä 920,7 miljoonalla eurolla. Maailmanlaajuisesti teollisuuden tytäryhtiöt investoivat eniten, yhteensä 2,2 miljardilla eurolla.

Ulkomailla sijaitsevien tytäryhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli vajaat 148,3 miljardia euroa. Liikevaihto on konsolidoimaton eli luku sisältää mm. konserniyhtiöiden välisen konsernin sisäisen kaupan. Liikevaihdosta 43 prosenttia syntyi EU 15-maissa ja 15 prosenttia Aasiassa ja Oseaniassa. EU 15 -maissa eniten liikevaihtoa syntyi tukku- ja vähittäiskaupassa, 13,6 miljardia euroa, ja paperiteollisuudessa, 12,3 miljardia euroa. Aasiassa ja Oseaniassa liikevaihdoltaan merkittävin toimiala oli kone- ja metalliteollisuus, 6,6 miljardia euroa. Toimialoista teollisuuden liikevaihto, 80,4 miljardia euroa, sekä tukku- ja vähittäiskaupan liikevaihto, 34,9 miljardia euroa, olivat maailmanlaajuisesti suurimmat. Yksittäisistä maista eniten liikevaihtoa oli Ruotsissa 33,5 miljardia euroa.


Lähde: Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna-Maija Paakki 029 551 3640, tytaryhtiot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (297,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 03.06.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4866. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/stu/2013/stu_2013_2015-06-03_tie_001_fi.html