Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finländska dotterbolag utomlands 2007

2007
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer