Finlands officiella statistik

Arbetspensionsförsäkrade i Finland

Producent:
Pensionsskyddscentralen
Uppgifter: Arbetspensionsförsäkrade i Finland
www.etk.fi
Statistikkalendarier
www.etk.fi
Beskrivning: Statistiken över arbetspensionsförsäkrade i Finland innehåller centrala kvantitativa uppgifter om alla arbetspensionsförsäkrade i Finland efter arbetspensionssektor och -lag.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: socialförsäkring, pensionssystem, pensioner, arbetspensioner, arbetsförhållande, företagare.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetspensionsförsäkrade i Finland [e-publikation].
Helsinki: Pensionsskyddscentralen [hänvisat: 28.11.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/steva/index_sv.html