Liitetaulukko 3. Ulkomaiset suorat sijoitukset, tuotto, milj. euroa

  2009 2010 2011 2012 2013¹ 2014
Sijoitus Suomeen Maailma 1 842 4 025 4 867 4 876 4 170 4 576
Ruotsi 2 133 2 891 3 295 4 267 2 209 2 357
Alankomaat -1 042 -157 225 -239 1 089 2 150
Tanska 157 252 229 228 346 447
Saksa 295 86 236 378 169 350
Luxemburg 34 164 161 -167 -156 -1 644
Sijoitus ulkomaille Maailma 6 173 8 264 7 689 7 892 5 919 8 250
Ruotsi 1 955 2 739 2 821 4 276 1 873 3 504
Alankomaat 39 851 577 786 1 135 1 579
Saksa 121 6 160 -206 -492 216
Belgia 797 753 731 511 518 304
Yhdysvallat (USA) 49 86 407 87 327 423
Venäjä 258 437 334 638 534 279
1) Vuodesta 2013 alkaen luvut eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien lukujen kanssa johtuen tilastointimuutoksista.

Lähde: Ulkomaiset suorat sijoitukset 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kristian Taskinen 029 551 2238, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 30.10.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulkomaiset suorat sijoitukset [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3498. 2014, Liitetaulukko 3. Ulkomaiset suorat sijoitukset, tuotto, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ssij/2014/ssij_2014_2015-10-30_tau_003_fi.html