Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.4.2013

Antalet ingångna äktenskap ökade, antalet skilsmässor minskade

Enligt Statistikcentralens uppgifter om befolkningsförändringar ökade antalet ingångna äktenskap något år 2012 jämfört med föregående år. Totalt ingicks 28 878 äktenskap, vilket var 470 fler än året innan. Den ökade giftermålsfrekvensen är inte klart koncentrerad till en enda åldersgrupp, utan fördelas mellan flera åldersgrupper..

Äktenskap och skilsmässor år 1965–2012

Äktenskap och skilsmässor år 1965–2012

Andelen första äktenskap av alla äktenskap var oförändrad och utgjorde 76 procent. Procentandelen har legat på samma nivå under 2000-talets hela första decennium.

År 2012 var den genomsnittliga åldern hos kvinnor som gifte sig för första gången 30,8 år och hos män 33,1 år. De som gifter sig för första gången är år för år allt äldre. Den genomsnittliga åldern hos kvinnor som gifter sig för första gången har stigit med nästan fyra år under två decennier och hos män med något över fyra år.

År 2012 beviljades färre skilsmässor än året innan. Antalet äktenskap som slutade i skilsmässa uppgick till 13 040, vilket var 429 färre än året innan. Antalet skilsmässor minskade nu för andra året i rad. Minskningen berodde i synnerhet på att skilsmässorna bland 45–54-åringar var färre än året innan. Även om skilsmässofrekvensen minskade något, var den fortfarande på en hög nivå.

År 2012 togs 69 procent av alla skilsmässor ut från sådana äktenskap, där vardera maken var i sitt första äktenskap. Andelen var lika stor som året innan. År 1990 var motsvarande procentandel ännu 80.

År 2012 registrerades 329 partnerskap. Av dessa var 110 par män och 219 par kvinnor. Antalet upplösta partnerskap var 103. Av dessa var 36 par män och 67 par kvinnor. År 2011 registrerades 333 partnerskap och antalet upplösta partnerskap var 85.

Förändringar i civilstånd och medelålder av kvinnor och män som ingått i första äktenskap 2003–2012

  År
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ingångna äktenskap    25 815   29 342    29 283    28 236    29 497    31 014    29 836 29 952 28 408 28 878
Skilsmässor 13 475 13 234 13 383 13 255 13 224 13 471 13 527 13 619 13 469 13 040
Medelålder i första äktenskap, kvinnor 29,2 29,7 29,6 29,7 29,9 30,2 30,2 30,3 30,6 30,8
Medelålder i första äktenskap, män 31,5 32,1 31,8 32,1 32,3 32,5 32,5 32,6 32,9 33,1
Registrerade partnerskap   190 186 200 191 213 249 246 322 333 329
Upplösta registrerade partnerskap 6 15 31 30 67 45 53 64 85 103

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Nikander 09 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (280,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 19.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ändringar i civilstånd [e-publikation].
ISSN=1797-6421. 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssaaty/2012/ssaaty_2012_2013-04-19_tie_001_sv.html