Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över placeringsfonder (12.3.2009)
Statistikcentralen har slutat framställa och publicera kvartalsstatistiken över placeringsfonder fr.o.m. början av år 2009. Statistik över placeringsfonder har publicerats kvartalsvis på statistikens ingångssida. Gamla offentliggöranden och tidsserier kommer att finnas tillgängliga på statistikens webbsidor.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Placeringsfonder [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/srah/index_sv.html