Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Värdepappersföretag 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 17.12.2020

Värdepappersföretagens provisionsintäkter och rörelsevinst ökade under tredje kvartalet 2020

Under tredje kvartalet år 2020 var värdepappersföretagens rörelsevinst 48 miljoner euro. Rörelsevinsten ökade med 18 miljoner euro jämfört med motsvarande kvartal året innan. Provisionsintäkterna ökade med 27 miljoner euro till 118 miljoner euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över värdepappersföretag.

Värdepappersföretagens rörelsevinst efter kvartal 2014-2020, mn euro

Värdepappersföretagens rörelsevinst efter kvartal 2014-2020, mn euro

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (234,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 17.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 3:e kvartalet 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2020/03/spy_2020_03_2020-12-17_tie_001_sv.html