Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 1. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 30.6.2019, 1 000 euroa

  1.1.- 31.3.2019 1.1.- 30.6.2019
Korkotuotot 121 237
(Korkokulut) 103 216
RAHOITUSKATE 17 21
(Kulut vaadittaessa takaisinmaksettavasta osakepääomasta) .. ..
Osinkotulot 1 395 2 941
Palkkiotuotot 88 971 187 734
(Palkkiokulut) 23 754 46 908
Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjaamiseen pois taseesta liittyvät voitot tai (-) tappiot, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina ja -velkoina, netto .. ..
Voitot tai (-) tappiot kaupankäyntiä varten pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista, netto .. 587
Voitot tai tappiot kaupankäyntirahaston ulkopuolisista rahoitsuvaroista, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulsovaikutteisesti, netto .. -1 252
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin liittyvät voitot tai (-) tappiot, netto 195 389
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto .. ..
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto -51 -105
Voitot tai (-) tappiot, jotka liittyvät rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien kirjaamiseen pois taseesta, netto .. ..
Liiketoiminnan muut tuotot 5 501 12 030
(Liiketoiminnan muut kulut) 3 878 7 892
LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 68 475 147 642
(Hallinnon kulut) 45 283 92 943
josta: (Henkilöstökulut) 27 158 56 069
josta: (Muut hallintokulut) 18 125 36 873
(Poistot) 1 221 2 500
Tehdyistä muutoksista johtuvat voitot tai (-) tappiot, netto .. ..
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) .. ..
(Rahoitusvarojen arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruuntuminen, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina) .. ..
(Tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin tehtyjen sijoitusten arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) .. ..
(Rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) .. ..
Tuloslaskelmaan kirjattu negatiivinen liikearvo .. ..
Voiton tai (-) tappion osuus sijoituksista tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin .. ..
Voitto tai (-) tappio myytävänä olevista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä, jotka on luokiteltu myytäviksi mutta joita ei voida pitää lopetettuina toimintoina .. ..
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA ENNEN VEROJA 21 719 51 697
(Verokulut tai (-) -tulot, jotka liittyvät jatkuvista toiminnoista johtuviin voittoihin tai tappioihin) 8 698 19 076
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA VEROJEN JÄLKEEN 13 021 32 621
Voitto tai (-) tappio lopetetuista toiminnoista verojen jälkeen .. ..
KOKO VUODEN VOITTO TAI (-) TAPPIO 13 021 32 621

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Antti Suutari 029 551 3257, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 11.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 2. vuosineljännes 2019, Liitetaulukko 1. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 30.6.2019, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2019/02/spy_2019_02_2019-10-11_tau_001_fi.html