Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.6.2020

Finländarnas resor till Centraleuropa ökade år 2019

Enligt Statistikcentralens undersökning gjorde finländarna 8,1 miljoner olika fritidsresor till utlandet år 2019. Finländarnas resor till Estland minskade för redan andra året i rad, men Centraleuropa ökade i popularitet som resmål för fritidsresor. Antalet fritidsresor i Finland uppgick till 26 miljoner. Tjänsteresorna inom landet ökade något, men tjänsteresorna till utlandet var på samma nivå som året innan.

Finländarnas resor 2012–2019 (exkl. fritidsresor i Finland med gratis inkvartering)

Finländarnas resor 2012–2019 (exkl. fritidsresor i Finland med gratis inkvartering)

Finländarnas mest populära resmål för fritidsresor med övernattning i destinationslandet år 2019, 2018 och 2017

Finländarnas mest populära resmål för fritidsresor med övernattning i destinationslandet år 2019, 2018 och 2017

En genomsnittlig finländares semesterresor år 2019:
     1,6 inrikesresor med avgiftsbelagd inkvartering,
     1,4 utlandsresor med övernattning i destinationslandet,
     0,4 utrikes dagsresor eller kryssningar i närområdena.

Mera information i det finskspråkiga offentliggörandet.

Datainsamling

Datainsamlingen gällande resor år 2019 ändrades så att den period för vilken man ombad uppge resor förlängdes till tre månader. Under åren 2012–2018 ombads resenärerna uppge resor bara för föregående månad.

Uppgifterna om resor framgår av Statistikcentralens månatliga urvalsundersökning om finländarnas resor. Uppgifter om antalet resor samlades in med en webblankett eller genom intervjuer med 7 832 personer i åldern 15–84 år som var fast bosatta i Finland.

Uppgifter om antalet personer som rest under året erhölls med en tilläggsenkät i samband med urvalen gällande resorna i december. Uppgifterna i årsenkäten 2019 baserar sig på svar från 1 471 personer.

Fler tabeller i Px-Web-databasen på adressen
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/StatFin/StatFin__lii__smat/?tablelist=true


Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (248,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 11.6.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2019/smat_2019_2020-06-11_tie_001_sv.html