Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

4. Matkojen määrät muuttuneet paljon kymmenessä vuodessa

Vuonna 2009 15–74-vuotiaat suomalaiset tekivät 5,2 miljoonaa kotimaan vapaa-ajanmatkaa maksullisessa majoituksessa ja vuosikymmen myöhemmin, vuonna 2019 ollessaan kymmenen vuotta vanhempia, 25–84-vuotiaiden vastaava matkamäärä oli 6,5 miljoonaa. Kymmenessä vuodessa matkojen määrä on lisääntynyt 24 prosenttia.

Yöpymisen kohdemaassa sisältäviä ulkomaanmatkoja 15–74-vuotiaat suomalaiset tekivät vuosikymmen sitten 3,6 miljoonaa. Vuonna 2019 25–84-vuotiaiden vastaava matkamäärä oli 5,3 miljoonaa. Kymmenessä vuodessa ulkomaanmatkojen määrä on lisääntynyt 47 prosenttia.

Sen sijaan kotimaan ilmaismajoitusmatkat ja yönyliristeilyt Ruotsiin tai Viroon ovat kymmenessä vuodessa menettäneet suosiotaan.

Erot vuosikymmenen takaiseen tilanteeseen vain korostuvat, kun tarkastellaan matkamääriä ikäryhmittäin. Vuonna 2009 ikäryhmään 15–34 kuuluneet olivat viime vuonna 25–44-vuotiaita. Näissä ikäryhmissä maksullisen majoituksen sisältäneet matkat sekä kotimaassa että ulkomaille ovat lisääntyneet erittäin runsaasti.

He, jotka olivat vuosikymmen sitten 55–64-vuotiaita, saavuttivat eläkeiän vuoteen 2019 mennessä. Tämä ikäryhmä lisäsi yöpymisen kohdemaassa sisältänyttä ulkomaanmatkailuaan 11 prosenttia. Sen sijaan kotimaanmatkailu maksullisessa majoituksessa väheni tässä ikäryhmässä vuosikymmenessä 6 prosenttia. Kaikkein vanhimpaan ikäryhmään kuuluneet ovat kymmenessä vuodessa vähentäneet kaikkea vapaa-ajanmatkailuaan.

Taulukko 1. Yöpymisen sisältäneet vapaa-ajanmatkat matkaryhmittäin ja iän mukaan vuosina 2009 ja 2019 sekä niiden muutos

Ikäryhmä Kotimaanmatkat Ulkomaanmatkat
Maksullinen
majoitus
Ilmaismajoitus Yöpyminen
kohdemaassa
Risteily,
yöpyminen
vain laivalla
Ikäryhmä 2009 Matkat vuonna 2009
15 - 24 620 000 4 640 000 510 000 230 000
25 - 34 860 000 4 530 000 600 000 180 000
35 - 44 1 170 000 3 450 000 650 000 260 000
45 - 54 1 200 000 3 730 000 730 000 220 000
55 - 64 1 000 000 3 970 000 740 000 240 000
65 - 74 370 000 1 970 000 380 000 130 000
15 - 74 matkoja yhteensä 5 230 000 22 300 000 3 600 000 1 260 000
 
Ikäryhmä 2019 Matkat vuonna 2019
25 - 34 1 190 000 3 980 000 1 060 000 200 000
35 - 44 1 650 000 3 180 000 1 050 000 220 000
45 - 54 1 210 000 2 430 000 1 190 000 180 000
55 - 64 1 310 000 2 600 000 980 000 170 000
65 - 74 940 000 2 500 000 820 000 150 000
75 - 84 200 000 670 000 180 000 ..
25 - 84 matkoja yhteensä 6 500 000 15 340 000 5 270 000 960 000
 
Ikäryhmä 2019 Muutos (2009/2019), %
25 - 34 91 -14 109 -16
35 - 44 92 -30 76 24
45 - 54 3 -30 83 -29
55 - 64 9 -30 34 -23
65 - 74 -6 -37 11 -39
75 - 84 -46 -66 -52 ..
25 - 84 yhteensä 24 -31 47 -24

Lähde: Suomalaisten matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Taru Tamminen 029 551 2243, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 11.6.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. 2019, 4. Matkojen määrät muuttuneet paljon kymmenessä vuodessa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/smat/2019/smat_2019_2020-06-11_kat_004_fi.html