Tabellbilaga 1. Finländarnas resor och förändring under september-december 2014*

Typ av resa September     Oktober      November     December     September-
december totalt
Årsförändring %, 9-12/2014* - 9-12/2013
1 000 resor  
Resor totalt 3 102 2 980 3 038 3 029 12 148 -1
Fritid Inrikes Totalt 1 966 1 852 1 816 1 994 7 627 0
Avgiftsbelagd inkvartering 503 321 412 387 1 624 -5
Gratis inkvartering 1 463 1 531 1 403 1 606 6 003 1
Utland Totalt 1) 544 593 654 559 2 350 -6
Övernattning i destinationslandet 396 446 438 420 1 700 -4
Kryssningar 54 106 97 90 348 -24
Dagsresor (ink. dagskryssningar) 93 .. 119 .. 302 13
Tjänst Inrikes Totalt 369 338 425 324 1 455 2
Utland Totalt 1) 223 196 144 153 715 3
1) Inkl. dagsresor, kryssningar och resor med övernattning i destinationslandet
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.
Sedan år 2012 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Mervi Härkönen 029 551 3254, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 06.02.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Höst (1.9.-31.12) 2014, Tabellbilaga 1. Finländarnas resor och förändring under september-december 2014* . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2014/15/smat_2014_15_2015-02-06_tau_001_sv.html