9. Sätten att resa har ändrats mycket under tio år

För ett decennium sedan gjordes 4,2 miljoner fritidsresor i Finland med avgiftsbelagd inkvartering, medan motsvarande siffra år 2013 var 5,6 miljoner. Under tio år har antalet resor ökat med en tredjedel.

För ett decennium sedan gjordes 2,6 miljoner utlandsresor med övernattning i destinationslandet. År 2013 var antalet resor 5,0 miljoner. Under tio år har antalet resor nästan fördubblats.

Däremot har resorna med gratis inkvartering i Finland samt kryssningarna till Sverige och Estland med övernattningar sjunkit i popularitet på tio år.

Skillnaderna jämfört med situationen för tio år sedan bara accentueras när man granskar antalet resor per åldersgrupp. De som hörde till åldersgruppen 15–34-åringar år 2003 var i fjol 25–44-åringar. I dessa åldersgrupper har antalet resor med avgiftsbelagd inkvartering både i Finland och utomlands ökat betydligt.

De som för ett decennium sedan var 55–64 år nådde pensionsåldern före år 2013 och deras utlandsresor med övernattning i destinationslandet ökade med drygt en tredjedel. Resorna bland dem som hörde till den äldsta åldersgruppen har däremot minskat under tio år.

Tabell 1. Fritidsresor med övernattning efter resegrupp och ålder åren 2003 och 2013 samt förändring

Åldersgrupp Inrikesresor Utlandsresor
Avgiftsbelagd
inkvartering
Gratis inkvartering Övernattning
i destinationslandet
Kryssningar,
övernattning
bara ombord
  År
Åldersgrupp 2003 2003 2003 2003
15 - 24 572 000 4 571 000 303 000 328 000
25 - 34 656 000 4 552 000 410 000 290 000
35 - 44 1 054 000 3 468 000 481 000 339 000
45 - 54 1 047 000 3 496 000 626 000 357 000
55 - 64 642 000 2 927 000 549 000 342 000
65 - 74 274 000 1 293 000 232 000 259 000
15 - 74 resor totalt 4 245 000 20 307 000 2 601 000 1 915 000
 
  År
Åldersgrupp 2013 2013 2013 2013
25 - 34 1 131 000 4 311 000 1 004 000 167 000
35 - 44 1 345 000 2 886 000 953 000 195 000
45 - 54 1 387 000 2 930 000 1 130 000 168 000
55 - 64 991 000 2 992 000 1 017 000 230 000
65 - 74 622 000 1 924 000 749 000 254 000
75 - 84 174 000 67 1000 136 000 65 000
25 - 84 resor totalt 5 648 000 15 714 000 4 989 000 1 078 000
 
  Förändring (2003/2013), %
Åldersgrupp 2003-2013 2003-2013 2003-2013 2003-2013
25 - 34 98 -6 231 -49
35 - 44 105 -37 132 -33
45 - 54 32 -16 135 -50
55 - 64 -5 -14 62 -36
65 - 74 -3 -34 36 -26
75 - 84 -37 -48 -41 -75
25 - 84 totalt 33 -23 92 -44

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mervi Härkönen 09 1734 3254 (9.6.2014 -> 029 551 3254), Taru Tamminen 09 1734 2243 (9.6.2014 -> 029 551 2243), liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. 2013, 9. Sätten att resa har ändrats mycket under tio år . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2013/smat_2013_2014-04-10_kat_009_sv.html