Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 30.12.2020

Storföretagens omsättning var nästan oförändrad i november jämfört med föregående månad

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade storföretagens säsongrensade omsättning i november 2020 med 0,1 procent jämfört med oktober. I oktober ökade den säsongrensade omsättningen med 0,5 procent, medan omsättningen i september var 0,4 procent mindre än föregående månad.

Den säsongrensade förändringen av omsättningen för storföretag från föregående månad, %

Den säsongrensade förändringen av omsättningen för storföretag från föregående månad, %

Källa: Omsättningsestimat för storföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Lauri Pullinen 029 551 3043, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (213,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 30.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Omsättningsestimat för storföretag [e-publikation].
ISSN=2342-0715. november 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/slv/2020/11/slv_2020_11_2020-12-30_tie_001_sv.html