Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan.

Revidering av årsförändringar av storföretag 1)

Referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2020-11-30)
05/2020 -14,6 -14,2 0,4
06/2020 -5,2 -4,8 0,4
07/2020 -8,5 -8,1 0,4
08/2020 -9,1 -8,9 0,2
09/2020 -6,7 -6,1 0,6
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Källa: Omsättningsestimat för storföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Maija Sappinen 029 551 3348, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 30.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Omsättningsestimat för storföretag [e-publikation].
ISSN=2342-0715. oktober 2020, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/slv/2020/10/slv_2020_10_2020-11-30_rev_001_sv.html