Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 29.5.2020

Storföretagens omsättning minskade i april

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade storföretagens säsongrensade omsättning i april 2020 med 7,2 procent jämfört med mars. I mars minskade den säsongrensade omsättningen med 0,9 procent, medan omsättningen i februari var 0,6 procent mindre än föregående månad. Den exceptionella situationen som orsakats av coronaviruset inverkade på utvecklingen av storföretag.

Den säsongrensade förändringen av omsättningen för storföretag från föregående månad, %

Den säsongrensade förändringen av omsättningen för storföretag från föregående månad, %

Källa: Omsättningsestimat för storföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Maija Sappinen 029 551 3348, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (214,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 29.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Omsättningsestimat för storföretag [e-publikation].
ISSN=2342-0715. april 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/slv/2020/04/slv_2020_04_2020-05-29_tie_001_sv.html