Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring av stor företag, %

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
04-06/2019 07-09/2019 10-12/2019 01-03/2020 03/2020
Storföretag 2,6 2,3 0,2 -2,4 -3,6
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsestimat för storföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Maija Sappinen 029 551 3348, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 30.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Omsättningsestimat för storföretag [e-publikation].
ISSN=2342-0715. mars 2020, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring av stor företag, % . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/slv/2020/03/slv_2020_03_2020-04-30_tau_001_sv.html