Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 28.2.2020

Storföretagens omsättning minskade i januari

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade storföretagens säsongrensade omsättning i januari 2020 med 0,7 procent jämfört med december. I december ökade den säsongrensade omsättningen med 0,6 procent, medan i november ökade omsättning med 0,3 procent jämfört med föregående månad.

Den säsongrensade förändringen av omsättningen för storföretag från föregående månad, %

Den säsongrensade förändringen av omsättningen för storföretag från föregående månad, %

Källa: Omsättningsestimat för storföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Maija Sappinen 029 551 3348, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (211,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.2.2020

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Omsättningsestimat för storföretag [e-publikation].
ISSN=2342-0715. januari 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/slv/2020/01/slv_2020_01_2020-02-28_tie_001_sv.html