Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 31.12.2019

Storföretagens omsättning ökade i november

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade storföretagens säsongrensade omsättning i november 2019 med 0,3 procent jämfört med oktober. I oktober minskade den säsongrensade omsättningen med 1 procent, medan i september ökade omsättning med 0,6 procent jämfört med föregående månad.

Den säsongrensade förändringen av omsättningen för storföretag från föregående månad, %

Den säsongrensade förändringen av omsättningen för storföretag från föregående månad, %

Källa: Omsättningsestimat för storföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Lauri Pullinen 029 551 3043, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (211,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 31.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Omsättningsestimat för storföretag [e-publikation].
ISSN=2342-0715. november 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/slv/2019/11/slv_2019_11_2019-12-31_tie_001_sv.html