Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 31.8.2018

Storföretagens omsättning ökade i juli

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade storföretagens säsongrensade omsättning i juli 2018 med 0,4 procent jämfört med juni. I juni ökade den säsongrensade omsättningen med 0,2 procent, medan i maj ökade omsättning med 1,1 procent jämfört med föregående månad.

Den säsongrensade förändringen av omsättningen för storföretag från föregående månad, %

Den säsongrensade förändringen av omsättningen för storföretag från föregående månad, %

Källa: Omsättningsestimat för storföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Liina Arhosalo 029 551 3612, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (207,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 31.8.2018

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Omsättningsestimat för storföretag [e-publikation].
ISSN=2342-0715. juli 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/slv/2018/07/slv_2018_07_2018-08-31_tie_001_sv.html