Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsestimat för storföretag 2019, augusti

Omsättningsestimat för storföretag 2018, juni

2018
juni
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik