Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 29.6.2018

Storföretagens omsättning ökade i maj

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade storföretagens säsongrensade omsättning i maj 2018 med 1 procent jämfört med april. I april minskade den säsongrensade omsättningen med 0,3 procent, medan i mars ökade omsättning med 0,8 procent jämfört med föregående månad.

Den säsongrensade förändringen av omsättningen för storföretag från föregående månad, %

Den säsongrensade förändringen av omsättningen för storföretag från föregående månad, %

Källa: Omsättningsestimat för storföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Satu Elho 029 551 2994, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (206,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 29.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Omsättningsestimat för storföretag [e-publikation].
ISSN=2342-0715. maj 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/slv/2018/05/slv_2018_05_2018-06-29_tie_001_sv.html