Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 28.2.2018

Storföretagens omsättning var oförändrad i januari jämfört med föregående månad

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var storföretagens säsongrensade omsättning oförändrad i januari 2018 jämfört med föregående månad. I december ökade den säsongrensade omsättningen med 0,1 procent, medan i november ökade omsättning med 0,7 procent jämfört med föregående månad.

Den säsongrensade förändringen av omsättningen för storföretag från föregående månad, %

Den säsongrensade förändringen av omsättningen för storföretag från föregående månad, %

Fr.o.m. detta offentliggörande övergår omsättningsestimat för storföretag till att använda basåret 2015=100.


Källa: Omsättningsestimat för storföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Milka Suomalainen 029 551 2912, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (206,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Omsättningsestimat för storföretag [e-publikation].
ISSN=2342-0715. januari 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/slv/2018/01/slv_2018_01_2018-02-28_tie_001_sv.html