Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 31.5.2016

Storföretagens omsättning var nästan oförändrad i april jämfört med föregående månad

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade storföretagens säsongrensade omsättning i april 2016 med 0,1 procent jämfört med mars. I mars minskade den säsongrensade omsättningen med 1,1 procent, medan omsättningen i februari var 0,1 procent större än föregående månad.

Den säsongrensade förändringen av omsättningen för storföretag från föregående månad, %

Den säsongrensade förändringen av omsättningen för storföretag från föregående månad, %

Källa: Omsättningsestimat för storföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Milka Suomalainen 029 551 2912, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (198,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 31.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Omsättningsestimat för storföretag [e-publikation].
ISSN=2342-0715. april 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/slv/2016/04/slv_2016_04_2016-05-31_tie_001_sv.html