Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring av stor företag, %

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
10-12/2014 01-03/2015 04-06/2015 07-09/2015 01-09/2015 09/2015
Storföretag -2,0 -2,7 -3,8 -4,3 -3,6 -4,7
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsestimat för storföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Atte Lintilä 029 551 2914, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 30.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Omsättningsestimat för storföretag [e-publikation].
ISSN=2342-0715. september 2015, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring av stor företag, % . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/slv/2015/09/slv_2015_09_2015-10-30_tau_001_sv.html