Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 30.9.2015

Storföretagens omsättning minskade i augusti

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade storföretagens omsättning i augusti 2015. Den säsongrensade omsättningen minskade i augusti med 0,7 procent jämfört med juli. I juli ökade den säsongrensade omsättningen med 0,1 procent, medan omsättningen i juni var 0,1 procent mindre än föregående månad.

Den säsongrensade förändringen av omsättningen för storföretag från föregående månad, %

Den säsongrensade förändringen av omsättningen för storföretag från föregående månad, %

Källa: Omsättningsestimat för storföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Jarkko Niemistö 029 551 2951, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (188,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 30.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Omsättningsestimat för storföretag [e-publikation].
ISSN=2342-0715. augusti 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/slv/2015/08/slv_2015_08_2015-09-30_tie_001_sv.html