Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring av stor företag, %

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
04-06/2014 07-09/2014 10-12/2014 01-03/2015 03/2015
Storföretag -0,2 -0,5 -2,0 -2,8 1,6
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsestimat för storföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Jarkko Niemistö 029 551 2951, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 30.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Omsättningsestimat för storföretag [e-publikation].
ISSN=2342-0715. mars 2015, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring av stor företag, % . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/slv/2015/03/slv_2015_03_2015-04-30_tau_001_sv.html