Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 27.2.2015

Storföretagens omsättning minskade i januari

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade storföretagens omsättning i januari. Den säsongrensade omsättningen minskade i januari med 0,2 procent jämfört med december. I december minskade den säsongrensade omsättningen med 0,7 procent och i november med 0,5 procent jämfört med föregående månad.

Den säsongrensade förändringen av omsättningen för storföretag från föregående månad, %

Den säsongrensade förändringen av omsättningen för storföretag från föregående månad, %

Nytt säsongrensningsprogram införs

Inom omsättningsindexen införs fr.o.m. uppgifterna för januari 2015 ett nytt säsongrensningsprogram, J-Demetra+. Ändringen av program påverkar inte den nuvarande säsongrensingsmetoden. Inte heller påverkar den tolkningen och användningen av tidsserier. Mera om införandet av programmet finns i punkten Ändringar i denna statistik .


Källa: Omsättningsestimat för storföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Jarkko Niemistö 029 551 2951, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (193,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 27.2.2015

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Omsättningsestimat för storföretag [e-publikation].
ISSN=2342-0715. januari 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/slv/2015/01/slv_2015_01_2015-02-27_tie_001_sv.html