Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 28.11.2014

Storföretagens omsättning minskade i oktober med 1,3 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade storföretagens omsättning i oktober 2014 med 1,3 procent jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. Under januari-oktober minskade storföretagens omsättning med 1,0 procent från motsvarande period året innan.

Årsförändring av omsättningen för storföretag, %

Årsförändring av omsättningen för storföretag, %

Den säsongrensade omsättningen för storföretag minskade i oktober med 0,2 procent jämfört med september. I september minskade den säsongrensade omsättningen också med 0,2 procent, medan omsättningen i augusti var 0,3 procent större än föregående månad.

Den säsongrensade förändringen av omsättningen för storföretag från föregående månad, %

Den säsongrensade förändringen av omsättningen för storföretag från föregående månad, %

Omsättningsestimatet för storföretag baserar sig på ett urval av 2 000 företag som har den mest betydande omsättningen inom industri, byggverksamhet, handel och andra servicebranscher. Statistiken omfattar inte företag som bedriver primärproduktion samt bank- och försäkringsverksamhet.

De företag som ingår i statistiken står för nästan 70 procent av omsättningen från alla företag i Finland, svarar för över hälften av alla gjorda investeringar och sysselsätter drygt 40 procent av de anställda i alla företag.

Uppgifterna kan användas för uppföljning av utvecklingen av företagsekonomin och marknaden på kort sikt. Eftersom konjunkturutvecklingen i mindre företag kan avvika från större företags utveckling, kan man på basis av statistiken inte göra en heltäckande bedömning av konjunktursituationen för hela företagssektorn.

Mer detaljerade uppgifter om utvecklingen av olika näringsgrenar publiceras månatligen på webbsidorna för de olika månadsgraferna över affärsverksamheten.


Källa: Omsättningsestimat för storföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Jarkko Niemistö 029 551 2951, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (211,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 28.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Omsättningsestimat för storföretag [e-publikation].
ISSN=2342-0715. oktober 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/slv/2014/10/slv_2014_10_2014-11-28_tie_001_sv.html