Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 28.5.2014

Suurten yritysten liikevaihto supistui huhtikuussa 0,8 prosenttia vuotta aiemmasta

Suurten yritysten liikevaihto supistui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2014 huhtikuussa 0,8 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tammi-maaliskuussa suurten yritysten liikevaihto väheni edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta 2,7 prosenttia.

Suurten yritysten liikevaihdon vuosimuutos, %

Suurten yritysten liikevaihdon vuosimuutos, %

Kausitasoitettu liikevaihto kasvoi huhtikuussa suurilla yrityksillä 0,3 prosenttia maaliskuuhun verrattuna. Maaliskuussa kausitasoitettu liikevaihto oli 0,7 prosenttia ja helmikuussa 0,2 prosenttia pienempi verrattuna edeltävään kuukauteen.

Suurten yritysten liikevaihdon kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %

Suurten yritysten liikevaihdon kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %

Suurten yritysten liikevaihtoennakko perustuu teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja muiden palvelualojen 2 000 liikevaihdoltaan merkittävimmän yrityksen muodostamaan otokseen. Tilaston ulkopuolelle jäävät alkutuotantoa sekä pankki- ja vakuutustoimintaa harjoittavat yritykset.

Tilaston kuvaamat yritykset muodostavat liki 70 prosenttia kaikkien Suomessa toimivien yritysten liikevaihdosta, vastaavat yli puolesta tehdyistä investoinneista ja työllistävät reilut 40 prosenttia kaikkien yritysten henkilöstöstä.

Tietoja voidaan käyttää yritystalouden kehityksen ja markkinoiden lyhyen aikavälin seurantaan. Koska pienempien yritysten suhdannekehitys voi poiketa suurista yrityksistä, tilaston perusteella ei voida täysin kattavasti arvioida koko yrityssektorin suhdannetilannetta.

Tarkempia tietoja eri toimialojen kehityksestä julkaistaan kuukausittain Liiketoiminnan kuukausikuvaajien omilla kotisivuilla .


Lähde: Suurten yritysten liikevaihtoennakko, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Niemistö 09 1734 2951 (9.6.2014 => 029 551 2951), Ulla Virtanen 09 1734 3347 (9.6.2014 => 029 551 3347), palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (232,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 28.5.2014

Viittausohje:

Tilasto: Suurten yritysten liikevaihtoennakko [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-0707. huhtikuu 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/slv/2014/04/slv_2014_04_2014-05-28_tie_001_fi.html