Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuoden kuluttua valmistumisesta vuoden 2019 lopussa

Koulutusaste Tutkinnon suorittaneita 2018 yhteensä Työllisiä yhteensä Päätoimisia opiskelijoita Työttömiä Muita Tutkinnon suorittaneista työn ohessa opiskelevia työllisiä
  %   %   %   %   %   %
Yhteensä 145 670 100,0 105 775 72,6 18 578 12,8 11 625 8,0 9 692 6,7 20 835 14,3
Ylioppilastutkinto tai muu lukiokoulutuksen tutkinto 28 067 100,0 13 432 47,9 9 973 35,5 1 430 5,1 3 232 11,5 5 027 17,9
Ammatillinen perustutkinto 48 835 100,0 34 074 69,8 3 440 7,0 6 977 14,3 4 344 8,9 4 321 8,8
Ammattitutkinto 11 305 100,0 9 618 85,1 401 3,5 959 8,5 327 2,9 1 162 10,3
Erikoisammattitutkinto 3 683 100,0 3 477 94,4 38 1,0 112 3,0 56 1,5 422 11,5
Opistoasteen tutkinto 54 100,0 35 64,8 6 11,1 1 1,9 12 22,2 4 7,4
Ammattikorkeakoulututkinto 23 404 100,0 20 829 89,0 694 3,0 1 164 5,0 717 3,1 1 842 7,9
Alempi korkeakoulututkinto 10 981 100,0 7 064 64,3 3 679 33,5 121 1,1 117 1,1 6 103 55,6
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 3 047 100,0 2 897 95,1 20 0,7 85 2,8 45 1,5 210 6,9
Ylempi korkeakoulututkinto 14 585 100,0 12 891 88,4 307 2,1 696 4,8 691 4,7 1 652 11,3
Lääkärien erikoistumiskoulutus 18 100,0 18 100,0 - - - - - - 5 27,8
Lisensiaatintutkinto 152 100,0 125 82,2 5 3,3 11 7,2 11 7,2 17 11,2
Tohtorintutkinto 1 539 100,0 1 315 85,4 15 1,0 69 4,5 140 9,1 70 4,5

Lähde: Koulutustilastot 2021. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Witting 029 551 3530, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 21.1.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoittuminen koulutuksen jälkeen [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-9442. 2019, Liitetaulukko 1. Tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuoden kuluttua valmistumisesta vuoden 2019 lopussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sijk/2019/sijk_2019_2021-01-21_tau_001_fi.html