Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuoden kuluttua valmistumisesta vuoden 2017 lopussa

Koulutusaste Tutkinnon suorittaneita 2016 yhteensä Työllisiä yhteensä Päätoimisia opiskelijoita Työttömiä Muita Tutkinnon suorittaneista työn ohessa opiskelevia työllisiä
  %   %   %   %   %   %
Yhteensä 141 526 100,0 98 418 69,5 19 071 13,5 13 720 9,7 10 317 7,3 20 999 14,8
Ylioppilastutkinto 28 101 100,0 12 958 46,1 10 052 35,8 1 747 6,2 3 344 11,9 5 534 19,7
Toisen asteen ammatillinen tutkinto 62 523 100,0 43 658 69,8 4 555 7,3 9 281 14,8 5 029 8,0 5 985 9,6
Opistoasteen tutkinto 103 100,0 59 57,3 21 20,4 4 3,9 19 18,4 9 8,7
Ammattikorkeakoulututkinto 21 815 100,0 18 705 85,7 783 3,6 1 478 6,8 849 3,9 1 697 7,8
Alempi korkeakoulututkinto 10 331 100,0 6 759 65,4 3 320 32,1 112 1,1 140 1,4 5 835 56,5
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 2 447 100,0 2 330 95,2 19 0,8 71 2,9 27 1,1 170 6,9
Ylempi korkeakoulututkinto 14 439 100,0 12 478 86,4 307 2,1 910 6,3 744 5,2 1 654 11,5
Lääkärien erikoistumiskoulutus 1) 16 100,0 16 100,0 - - - - - - 2 12,5
Lisensiaatintutkinto 114 100,0 104 91,2 2 1,8 6 5,3 2 1,8 36 31,6
Tohtorintutkinto 1 637 100,0 1 351 82,5 12 0,7 111 6,8 163 10,0 77 4,7
1) 1.2.2015 alkaen muiden kuin eläinlääkäreiden erikoistumiskoulutusta ei lasketa enää tutkintoon johtavaksi koulutukseksi.

Lähde: Koulutustilastot 2019. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 029 551 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 24.1.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoittuminen koulutuksen jälkeen [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-9442. 2017, Liitetaulukko 1. Tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuoden kuluttua valmistumisesta vuoden 2017 lopussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sijk/2017/sijk_2017_2019-01-24_tau_001_fi.html