Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuoden kuluttua valmistumisesta vuoden 2016 lopussa

Koulutusaste Tutkinnon suorittaneita 2015 yhteensä Työllisiä yhteensä Päätoimisia opiskelijoita Työttömiä Muita Työn ohessa opiskelevia työllisiä 1)
  %   %   %   %   %   %
Yhteensä 142 573 100,0 94 546 66,3 19 969 14,0 18 091 12,7 9 967 7,0 21 210 14,9
Ylioppilastutkinto 28 067 100,0 12 277 43,7 10 514 37,5 2 023 7,2 3 253 11,6 6 004 21,4
Toisen asteen ammatillinen tutkinto 63 686 100,0 41 678 65,4 4 935 7,7 12 268 19,3 4 805 7,5 6 018 9,4
Ammattikorkeakoulututkinto 22 429 100,0 18 586 82,9 854 3,8 2 105 9,4 884 3,9 1 750 7,8
Alempi korkeakoulututkinto 9 856 100,0 6 351 64,4 3 255 33,0 150 1,5 100 1,0 5 437 55,2
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 2 288 100,0 2 160 94,4 19 0,8 82 3,6 27 1,2 152 6,6
Ylempi korkeakoulututkinto 14 503 100,0 12 057 83,1 370 2,6 1 326 9,1 750 5,2 1 725 11,9
Lääkärien erikoistumiskoulutus 17 100,0 16 94,1 - - - - 1 5,9 4 23,5
Lisensiaatintutkinto 113 100,0 93 82,3 4 3,5 7 6,2 9 8,0 46 40,7
Tohtorintutkinto 1 614 100,0 1 328 82,3 18 1,1 130 8,1 138 8,6 74 4,6
1) Sisältyy työllisiin yhteensä

Lähde: Koulutustilastot 2018. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 029 551 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 25.1.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoittuminen koulutuksen jälkeen [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-9442. 2016, Liitetaulukko 1. Tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuoden kuluttua valmistumisesta vuoden 2016 lopussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sijk/2016/sijk_2016_2018-01-25_tau_001_fi.html