Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuoden kuluttua valmistumisesta vuoden 2015 lopussa

Koulutusaste Tutkinnon suorittaneita 2014 yhteensä Työllisiä yhteensä Päätoimisia opiskelijoita Työttömiä Muita Tutkinnon suorittaneista työn ohessa opiskelevia työllisiä 1)
  %   %   %   %   %   %
Yhteensä 138 935 100,0 90 203 64,9 20 331 14,6 18 956 13,6 9 445 6,8 20 414 14,7
Ylioppilastutkinto 28 976 100,0 11 964 41,3 11 604 40,0 2 232 7,7 3 176 11,0 6 194 21,4
Toisen asteen ammatillinen tutkinto 61 785 100,0 39 835 64,5 4 850 7,8 12 674 20,5 4 426 7,2 5 863 9,5
Opistoasteen tutkinto 65 100,0 64 98,5 - - - - 1 1,5 2 3,1
Ammattikorkeakoulututkinto 21 692 100,0 17 700 81,6 859 4,0 2 302 10,6 831 3,8 1 747 8,1
Alempi korkeakoulututkinto 8 152 100,0 5 279 64,8 2 618 32,1 146 1,8 109 1,3 4 488 55,1
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 2 055 100,0 1 922 93,5 15 0,7 94 4,6 24 1,2 131 6,4
Ylempi korkeakoulututkinto 14 011 100,0 11 543 82,4 360 2,6 1 378 9,8 730 5,2 1 799 12,8
Lääkärien erikoistumiskoulutus 463 100,0 459 99,1 1 0,2 - - 3 0,6 68 14,7
Lisensiaatintutkinto 141 100,0 127 90,1 6 4,3 5 3,5 3 2,1 51 36,2
Tohtorintutkinto 1 595 100,0 1 310 82,1 18 1,1 125 7,8 142 8,9 71 4,5
1) Sisältyy työllisiin yhteensä

Lähde: Koulutustilastot 2017. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 029 551 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 26.1.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoittuminen koulutuksen jälkeen [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-9442. 2015, Liitetaulukko 1. Tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuoden kuluttua valmistumisesta vuoden 2015 lopussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sijk/2015/sijk_2015_2017-01-26_tau_001_fi.html