Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.12.2020

Hushållens sparkvot minskade under tredje kvartalet

Hushållens sparkvot minskade under juli-september klart från föregående kvartal, men var fortfarande positiv. Både hushållens disponibla inkomster och konsumtionsutgifter ökade från föregående kvartal. Hushållens investeringskvot minskade något från föregående kvartal. Företagen fick fortfarande mer produktionssubventioner än vanligt och därför var vinstkvoten fortsatt hög, även om den sjönk från föregående kvartal. Företagssektorns investeringskvot minskade för sin del klart från föregående kvartal. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsvisa sektorräkenskaper.

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Källa: Sektorräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Katri Soinne 029 551 2778, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (387,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 18.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sektorräkenskaper kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2243-4984. 3:e kvartalet 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sekn/2020/03/sekn_2020_03_2020-12-18_tie_001_sv.html