Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.9.2020

Hushållens sparkvot ökande under andra kvartalet

Hushållens sparkvot ökade under april–juni från föregående kvartal. Sparkvoten ökade eftersom konsumtionsutgifterna minskade klart mer än de disponibla inkomsterna. Hushållens investeringskvot ökade något från föregående kvartal. Företagssektorns vinstkvot steg, även om förädlingsvärdet minskade betydligt. Minskade utbetalda löner och kollektiva avgifter och ökade erhållna produktionssubventioner gjorde att vinstkvoten vände uppåt. Företagssektorns investeringskvot minskade för sin del från föregående kvartal. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsvisa sektorräkenskaper.

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Utvecklingen i volymen av hushållssektorns justerade disponibla inkomst

Utvecklingen i volymen av hushållssektorns justerade disponibla inkomst

Källa: Sektorräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Katri Soinne 029 551 2778, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (418,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 18.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sektorräkenskaper kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2243-4984. 2:a kvartalet 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sekn/2020/02/sekn_2020_02_2020-09-18_tie_001_sv.html