Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.3.2020

Hushållssektorns sparkvot ökade under sista kvartalet 2019

Hushållens sparkvot ökade under oktober–december från föregående kvartal. Sparkvoten blev positiv, eftersom de disponibla inkomsterna var större än konsumtionsutgifterna. Hushållens investeringskvot sjönk något från föregående kvartals nivå. Företagssektorns vinstkvot sjönk, eftersom sektorns förädlingsvärde krympte samtidigt som de utbetalda ersättningarna till anställda ökade. Företagssektorns investeringskvot låg för sin del nästan på föregående kvartals nivå. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsvisa sektorräkenskaper.

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Utvecklingen i volymen av hushållssektorns justerade disponibla inkomst

Utvecklingen i volymen av hushållssektorns justerade disponibla inkomst

Källa: Sektorräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Katri Soinne 029 551 2778, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala

Publikationen i pdf-format (407,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 16.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sektorräkenskaper kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2243-4984. 4:e kvartalet 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sekn/2019/04/sekn_2019_04_2020-03-16_tie_001_sv.html