Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.12.2019

Företagssektorns vinstkvot fortsatte öka under tredje kvartalet 2019

Företagssektorns vinstkvot ökade från föregående kvartal och uppgick till 33,6 procent. Företagens investeringskvot fortsatte för sin del att minska. Hushållens sparkvot minskade något från föregående kvartal. Sparkvoten som beräknats utgående från säsongrensade uppgifter minskade, eftersom den disponibla inkomsten ökade klart mindre än konsumtionsutgifterna. Hushållens investeringskvot var oförändrad. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsvisa sektorräkenskaper.

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Källa: Sektorräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Katri Soinne 029 551 2778, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (405,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 20.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sektorräkenskaper kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2243-4984. 3:e kvartalet 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sekn/2019/03/sekn_2019_03_2019-12-20_tie_001_sv.html