Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.9.2019

Företagssektorns vinstkvot under andra kvartalet 2019 på samma nivå som under föregående kvartal

Företagssektorns vinstkvot var på samma nivå som under föregående kvartal, medan investeringskvoten fortsatte att minska. Hushållens sparkvot förstärktes något under april–juni från föregående kvartal. Sparkvoten som beräknats utgående från säsongrensade uppgifter förbättrades, även om konsumtionsuppgifterna ökade, eftersom de disponibla inkomsterna ökade mer jämfört med föregående kvartal. Hushållens investeringskvot sjönk något. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsvisa sektorräkenskaper.

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Källa: Sektorräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Katri Soinne 029 551 2778, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (387,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 27.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sektorräkenskaper kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2243-4984. 2:a kvartalet 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sekn/2019/02/sekn_2019_02_2019-09-27_tie_001_sv.html