Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.12.2018

Företagssektorns vinstkvot var oförändrad och hushållssektorns sparkvot sjönk under tredje kvartalet 2018

Hushållens sparkvot försvagades något under juli–september från föregående kvartal. Sparkvoten var något negativ eftersom konsumtionsutgifterna var oförändrade, men de disponibla inkomsterna minskade något jämfört med föregående kvartal. Hushållens investeringskvot fortsatte att öka. Företagssektorns vinstkvot var på samma nivå som föregående kvartal, eftersom sektorns förädlingsvärde och löntagarersättningar ökade nästan lika mycket. Företagens investeringskvot minskade däremot. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsvisa sektorräkenskaper.

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Källa: Sektorräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Katri Soinne 029 551 2778, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (369,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 20.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sektorräkenskaper kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2243-4984. 3:e kvartalet 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sekn/2018/03/sekn_2018_03_2018-12-20_tie_001_sv.html