Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.6.2018

Hushållssektorns sparkvot vände och blev positiv under första kvartalet 2018

Hushållens sparkvot förbättrades under januari–mars från föregående kvartal. Sparkvoten förbättrades eftersom de disponibla inkomsterna ökade i synnerhet som en följd av stigande löneinkomster. Dessutom ökade hushållens konsumtionsutgifter klart måttligare än inkomsterna. Hushållens investeringskvot fortsatte att öka. Företagssektorns vinstkvot förbättrades jämfört med föregående kvartal i och med att sektorns förädlingsvärde ökade snabbare än utbetalda löner och kollektiva avgifter. Företagens investeringskvot ökade klart från föregående kvartal. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsvisa sektorräkenskaper.

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Källa: Sektorräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Tamminen 029 551 2460, Katri Soinne 029 551 2778, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (364,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 21.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sektorräkenskaper kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2243-4984. 1:a kvartalet 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sekn/2018/01/sekn_2018_01_2018-06-21_tie_001_sv.html