Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.3.2018

Hushållssektorns sparkvot var sjunkande under sista kvartalet 2017

Hushållens sparkvot försvagades under oktober–december från föregående kvartal. Sparkvoten sjönk eftersom hushållens konsumtionsutgifter ökade och de disponibla inkomsterna sjönk något. Hushållens investeringskvot fortsatte att öka. Företagssektorns vinstkvot förbättrades jämfört med föregående kvartal i och med att sektorns förädlingsvärde ökade snabbare än utbetalda löner och kollektiva avgifter. Företagens investeringskvot minskade från föregående kvartal. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsvisa sektorräkenskaper.

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Källa: Sektorräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Tamminen 029 551 2460, Katri Soinne 029 551 2778, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (361,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 16.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sektorräkenskaper kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2243-4984. 4:e kvartalet 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sekn/2017/04/sekn_2017_04_2018-03-16_tie_001_sv.html